Select Page

Sondag 29 Augustus 2021

Sondag 29 Augustus 2021 – Vir die Kinders, Josef

Sondag 22 Augustus 2021

Sondag 15 Augustus 2021

Sondag 15 Augustus 2021

Sondag 8 Augustus 2021

Sondag 1 Augustus 2021

Sondag 25 Julie 2021

Sondag 18 Julie 2021

Sondag 11 Julie 2021

Sondag 4 Julie 2021

Sondag 27 Junie 2021

Sondag 20 Junie 2021

Sondag 20 Junie 2021

Sondag 21 Februarie 2021

Sondag 14 Februarie 2021

Sondag 7 Februarie 2021

Sondag 31 Januarie 2021

Sondag 24 Januarie 2021

Sondag 17 Januarie 2021

Sondag 10 Januarie 2021

Sondag 27 September

Sondag 20 September

Sondag 6 September

Sondag 30 Augustus

Sondag 23 Augustus

Sondag 16 Augustus

Sondag 9 Augustus

Sondag 26 Julie

Sondag 19 Julie

Sondag 12 Julie-Agter die Skerms

Sondag 5 Julie-In die Middel

Sondag 29 Junie-Teleurstelling

Sondag 21 Junie- Kinderdiens, Vadersdag

Sondag 21 Junie

Sondag 14 Junie

Sondag 7 Junie

Sondag 31 Mei 2020

Sondag 17 Mei 2020

Sondag 17 Mei 2020-Bileam en die Donkie

Sondag 10 Mei 2020

Sondag 3 Mei 2020

Sondag 12 April 2020

Maart 2020

KORONA VIRUS (COVID-19) VOORSORGMAATREËLS

Na aanleiding van die noodtoestand soos deur die president afgekondig op 15 Maart 2020, het die Dagbestuur op 18 Maart 2020 vergader om te besin oor die gemeente se werkswyse in hierdie kritieke tyd. Daar is verskeie besluite geneem rakende die werklikheid van die COVID-19 virus. Die Dagbestuur is van mening dat ons nie die besluite neem vanuit ‘n plek van vrees nie, maar dat ons eerder as gemeente deel wil wees van die oplossing. Dit beteken dat ons in ons normale omgang die verspreiding wil probeer bekamp, sodat die mees weerlose onder ons na die beste van ons vermoë beskerm word. Dit beteken dus dat ons graag kontak tussen mense wil probeer minimaliseer, maar tog ook steeds koinonia wil bewerkstellig. Soos Communitas en die Sinodale kantoor dit baie mooi aan ons verduidelik: “Moenie leef asof ander persone die virus het nie, leef asof jy dit self het”. Ons vra dat die gemeente ons hierin sal ondersteun, dat u uself sal beskerm, ander se vrese sal respekteer en dat ons steeds as kerk diensbaar sal wees tot mekaar.

Die volgende besluite is dus geneem:

1. Die Familiefees (3 April) is tot verdere kennisgewing uitgestel (nuwe datum sal deurgegee word sodra dit vir ons moontlik is). Baie kerkraadslede het alreeds by gemeentelede ingesamel en is net besig met die finale insameling, daarom kan produkte en fondse wel tot Vrydag 20 Maart ingesamel word, waarna dit eers gestaak sal word tot verdere kennisgewing.

2. Die Feesveiling (7 April) is uitgestel (nuwe datum sal deurgegee word sodra dit vir ons moontlik is om een te bepaal).

3. Die Jubeldiens (wat deel vorm van die Familiefees) van Sondag, 5 April, is uitgestel.

4. Alle eredienste in die kerkgebou self is tot 14 April gekanselleer (daarna sal die Dagbestuur weer vergader en besluite neem na gelang van omstandighede op daardie stadium). Ons het wel ‘n alternatief in plek gestel, wat as volg sal werk .Die leraars sal die eredienste digitaal (met en sonder beeld) opneem. Hierdie dienste sal dan op die volgende platforms beskikbaar wees:

-Facebook (https://www.facebook.com/ngmoorreesburg)

-Hierdie webwerf (www.moorreesburg.co.za)

-n CD of DVD van die dienste – hierdie moet vooraf bestel word by die kantoor sodat ons kan weet hoeveel van elkeen ons moet maak. CD’s / DVD’s sal dan op Vrydae afgehaal kan word by die kerkkantoor of alternatiewe reëlings kan telefonies getref word met die kantoor vir die ontvangs daarvan

-YouTube – hierdie dienste sal eers op ‘n Sondag om 09:00 (of in die geval van die Goeie Vrydag diens op Goeie Vrydag) beskikbaar wees – dieselfde tyd as wat die normale erediens sou plaasvind. Kliek hier vir Youtube Kanaal

5. Die Pasgamaal is gekanselleer.

6. Goeie Vrydagdiens sal op dieselfde manier beskikbaar wees as die res van die eredienste. Daar sal wel tydens hierdie diens gebruik gemaak word van virtuele nagmaal. Dit beteken dus dat die hoof van die huishouding self sal moet sorg vir brood en wyn en dan kan u inskakel by die Nagmaal op een van die maniere soos uiteengesit in punt 4.

7. Dope: A.g.v. die feit dat eredienste tydelik gestaak is, sal daar dus ook nie dope kan plaasvind in hierdie tydperk nie. Dope moet plaasvind tydens ‘n erediens en onder toesig van die kerkraad en gemeente en daarom sal dit dus nie prakties moontlik kan wees nie. U begrip in hierdie verband word asb. gevra. Dit is vir ons almal, asook die klein babatjies se veiligheid belangrik.

8. Huwelike: Weereens word die klem daarop gelê dat daar ten alle tye vermy moet word om mense bloot te stel aan die moontlike verspreiding van die virus. Huwelike sal dus dieselfde hanteer word as eredienste en dope – dit word m.a.w. tydelik opgeskort. Indien dit werklik nie anders kan nie, kan daar gereël word dat slegs die naaste familie die geleentheid bywoon, indien dit die leraar se toestemming wegdra.

9. Begrafnisse/roudienste: Weens die feit dat hierdie iets is wat ons nie kan beplan nie, moedig ons lidmate aan om dit SLEGS te doen met die naaste familie en om geensins tee/verversings na die tyd te bedien nie. ‘n DVD-opname kan dan van die diens gemaak word sodat die persone wat nie die diens kan bywoon nie, dit na die tyd sal kan kyk.

10. Ons sal voorts ook poog om soveel as moontlik gebruik te maak van sosiale media om u almal te bereik, bv. deur middel van ‘n “mid-week kontaksessie” (stem boodskap) deur een van die leraars. Op hierdie manier leef ons dan nie in afsondering nie en bereik ons steeds mekaar met die Boodskap.

11. Die Kerkkantoor sal met onmiddellike effek tydelik gesluit wees vir die publiek. Indien u ‘n DRINGENDE besoek daar moet aflê, MOET u ‘n afspraak reël met die personeel. Die kantoor kan wel telefonies en per e-pos bereik word. Daar sal ook ‘n register bygehou word van watter persone die kantoor besoek – dit is slegs ter wille van rekordhouding.

12. Wyksaangeleenthede (soos bv. besoeke in die wyke deur dienswerkers, diakens en ouderlinge) word tydelik opgeskort ter wille van voorsorgmaatreëls. Ons versoek u egter BAIE dringend om asb. seker te maak dat u wel dringende sake per sms/whatsapp/telefoonoproepe/e-posse deurgee aan u kerkraadslede of die leraars.

13. Pastorale besoeke van leraars: Ons versoek u om asb. met u ouderlinge/diakens/leraars via sosiale media of telefoon te kommunikeer indien daar dringende situasies opduik. Ons wil regtig probeer om persoonlike kontak tot die minimum te beperk. Hospitaalbesoeke sal dus ook beperk word tot die ernstigste gevalle. Leraars sal wel per telefoon kontak maak. Leraars sal ook dagboek hou van hierdie kontaksessies.

14. Hierdie skrywe sal ook beskikbaar wees op Facebook en op die Webwerf. Daar sal ook ‘n kennisgewing op elke deur van die kerk wees wat verwys na al die plekke waar lidmate inligting kan inwin aangaande ons dienste, ens.

15. Ons wil dit beklemtoon dat die soeke na ‘n aanvaarbare proses om te handel met die Sinodale besluite voortgaan en dat u aangemoedig word om insette te lewer via die kerkkantoor soos versoek.

16. Die stappe geneem deur die Dagbestuur kan ongelukkig ook ‘n negatiewe finansiële impak op die gemeente hê en u word vriendelik versoek om die moontlikheid te oorweeg om u maandelikse en bankbydraes deur middel van elektroniese oorbetalings te doen. Bankbesonderhede sal ook op die verskillende sosiale platforms beskikbaar wees of is verkrygbaar van die kerkkantoor. (Bankbesonderhede: NG Kerk Moorreesburg, ABSA, Tjekrek: 1060580010. Maak asb. seker dat u in u verwysing duidelik merk waarvoor die betaling bedoel is, soos bv. Bankoffer of Deuroffer So 22.03).

17. Elke dag om 12:00 sal die kerkklok lui. Gedurende hierdie tyd vra ons vir gebed vir mense wat reeds verlies gelei het a.g.v. die Korona virus sowel as voorbidding vir die wêreld.

Ons moedig ons gemeente aan om in hierdie tyd juis biddend te fokus op ons diensbaarheid as kinders van die Here en dat ons ‘n kalm teenwoordigheid sal hê midde in die onsekerheid rondom ons.

Vriendelike Groete

DAGBESTUUR

Share This